Allergier och ärftlighet

En anledning till att man kan vilja veta mer om sina äldre släktingar är ärftliga sjukdomar. Det är inte helt klart varför vissa ämnen ger allergiska reaktioner, eller varför bara vissa människor känner av när de blivit utsatta för en allergen. Den största faktorn som avgör om man ska bli allergisk är ärftligheten. Den beräknade risken att ett barn ska få en allergi är 20-30 % om den ena föräldern har en allergisk sjukdom. Om båda föräldrarna är allergiker är risken 40 % och om båda föräldrarna har samma allergi så är risken upp till 70 %. Det finns olika typer av allergitest som man kan göra, de vanligaste är hemmatest, blodprov och pricktest. Det är vanligt att uppvisa allergisymptom utan att man faktiskt är allergisk, vilket innebär att det i många fall är en bra idé att göra ett allergitest. Skillnaden mellan allergier och överkänslighet är att immunförsvaret bara är involverat vid rena allergier.