Vad kan biblioteket hjälpa till med?

Har man tid och möjlighet är biblioteket stället man ska vara på för att släktforska. Många bibliotek har till exempel tillgång till CD-rom där man kan få mycket hjälp om släktforskning, de allra flesta bibliotek har också möjlighet att slå i olika arkiv och släktforskningsböcker direkt på biblioteket. Arkivdigital och SVAR har alla bibliotek tillgång till. Det förstnämnda handlar om samlade arkiv som innehåller bouppteckningar, kyrkböcker och historiskt material på nätet. SVAR står för Svensk Arkivinformation och består även det av flera olika arkiv. Det finns också Genline som är ett arkiv på nätet som många bibliotek har. De anordnar kurser och dessutom har man på biblioteket tillgång till den gratis, tjänsten kostar annars pengar om man sitter hemma och forskar själv. På många bibliotek anordnas det också temakvällar med släktforskning. Man bjuder in släktforskare som träffas och har trevligt samtidigt som de hjälper varandra om någon kör fast. Det här är ett ypperligt sätt att komma vidare i sin släktforskning och hitta andra som delar samma hobby. Biblioteket är dessutom den ultimata platsen att anordna kurser på om släktforskning, här finns redan allt källmaterial samlat och många har fått sin första hjälp via olika bibliotek både via dessa träffar men även via de böcker som alltid finns att tillgå via biblioteken. Och naturligtvis genom hjälp från mången vänlig bibliotekarie. Fördelen med att släktforska på ett bibliotek är att man ofta har någon att fråga. Man får dessutom helt gratis tillgång till arkiv och sådana saker som annars kostar pengar vilket kan vara en fördel i alla fall innan man kommit en bit på väg i sin forskning. Släktforskning är hett och det har biblioteken förstått. I många fall spelar de rollen som någon form av samordnare som håller i kurser, har arkiv, bjuder in till samvaro och träffar med forskning och tillhandahåller mycket böcker som kan vara en bra hjälp för släktforskare.