Vår teknik utökar sätten att släktforska

Alla områden genomgår förändring med våra datorer och med Internet. Det gäller naturligtvis också släkt forskning. Ett område där de som ville veta mer om sin släkt tidigare fick åka i väg och studera kyrkböcker eller arme register och där tidningsartiklarna fanns på mikrofilm som bara kunde studeras i jätteapparater som förstorade upp mikrokorten så att dessa gick att läsa. Dessa skickades ibland också via posten om det gällde något speciellt arkiv som skulle kollas in och kunde ta flera veckor på sig att gå fram och tillbaka.

Släktforskning nu och då

Numera går det nästan att googla sina släktingar och få reda på information som tidigare tog evigheter att leta fram. Många myndigheter och föreningar har sina arkiv på internet och dessa är fullt sökbara för den som vill veta mer om sina släktingar. Det finns också webbaserade släktforsknings system online där man efter inloggning kan bygga sitt släkt träd online och där systemet automatiskt föreslår länkningar och vilka register som kan vara intressanta att titta i. Många av förhörslängderna och andra kyrkoregister finns inskannade och är sökbara online. Arme register och betyg finns också sökbara på många håll i landet.

Tekniken bakom

Allt detta är möjligt tack vare datateknik och databaser som gjorts tillgängliga online. Framför allt när det kommer till sammanlänkning av databaser så kan vi få förslag på en släkting eller på ett område som kan vara värt att titta närmare på. Men det är framför allt med sökfunktionerna på nätet som allt revolutioneras. Det som tidigare skulle ta en evighet att leta reda på kommer nu upp på hundradelssekunder oavsett om det rör sig om något en granne skrivit på sin blogg, om en myndighet informerar eller guider som hjälper dig att vinna på online casinon.

Snabbare med Internet

För den som lever med tron att släktforskning är för pensionärer och tar evig tid och är tråkigt kanske det är dags att visa farmor att det som tog henne ett år att få reda på har du redan hittat. Kanske är det också så att det finns lite intressant läsning om rötterna. Kanske var någon en smugglare, byggde golden gate eller bor fortfarande kvar i USA och väntar på att du skall ringa för att hälsa på. Eftersom det numera inte tar så lång tid att släkt forska finns det ju inget att förlora på det och kanske kan det förklara en hel del om sig själv och varför man är som man är.