Rötter: Sveriges Släktforskarförbund

Rötter är Sveriges släktforskarförbund med 26 lokalföreningar anslutna. Rötters hemsida ger den som vill släktforska en mycket bra överblick med tips och hur man ska komma igång med sitt släktforskande. I förbundet kan inte enskilda personer bli medlem, istället blir man medlem i någon av de lokalföreningar som är anslutna till Rötter. Alla föreningar och förbund drivs ideellt och man har också en medlemstidning, som heter just Rötter där det finns artiklar och tips om släktforskning. Man anordnar olika typer av sammankomster där lokalföreningarna som i sin tur har olika sammankomster. Här kan man som medlem vara med och lyfta frågor som är viktiga för släktforskningen och dess utövare. På Rötters hemsida finns det mycket matnyttig information för den som vill börja släktforska, eller redan är gammal och van i hobbyn. Hemsidan är mycket välstrukturerad och har en egen sida för tips till den som vill komma igång med släktforskning. På en annan sida har man listat länkar till samtliga svenska arkiv som ligger ute på internet för att det ska bli lättare att hitta och på en tredje sida har man listat publikationer som kan vara bra att ha i forskningen. Rötter har också skapat en sida där man kan få hjälp med sin forskning och där flera släktforskare möts i ett öppet forum och hjälper varandra. Eftersom man drivs ideellt letar man hela tiden efter sätt att få in lite extra pengar och därför har man också ett eget förlag där man ger ut publikationer. Målet med Rötter är att kunna hjälpa alla att finna sin historia och, kort och gott, finna sina rötter. Vår historia är lika viktig som vår framtid och det är också detta som Sveriges släktforskarförbund försöker få oss att inse.